Marionetė rašyba

Marionetė rašoma su io.
Taisyklingai: marionetė
Klaidingai: marijonetė
Vartojimo pavyzdys:

Nesileisk būti jo marionete, turėk savo galvą