Mąsčiau rašyba

Mąsčiau rašoma su raide ą.
Taisyklingai: mąsčiau
Klaidingai: masčiau, mąščiau
Vartojimo pavyzdys:

Mąsčiau, kad vertėtų įsigyti naują virtuvinį stalą