Mūsų rašyba

Mūsų rašoma su raide ū.
Taisyklingai: mūsų
Klaidingai: musu, mūsu, musų, musū
Vartojimo pavyzdys:

Mūsų mokykloje mokosi tūkstantis vaikų ir dirba trisdešimt mokytojų

Kirčiavimas:
1. Mū́sų (įvrd. dgsk. K.)