Nagi rašyba

Nagi rašoma kartu.
Taisyklingai: nagi
Klaidingai: na gi
Vartojimo pavyzdys:

Nagi eikš čia, padėsiu tau perlipti, kad neįkristum į upelį.

Kirčiavimas:
1. Nàgi (jstk.)