Naujesnis rašyba

Naujesnis rašoma su raide e.
Taisyklingai: naujesnis
Klaidingai: naujiasnis, naujasnis
Vartojimo pavyzdys:

Šis automobilis yra kur kas naujesnis nei turėtas anksčiau