Ne Per Gerai rašyba

Ne Per Gerai rašoma atskirai.
Taisyklingai: ne Per Gerai
Klaidingai: neper gerai, ne pergerai, nepergerai
Vartojimo pavyzdys:

Ar ne per gerai galvoji apie save ir aplinkinius?

Kirčiavimas:Nè Per̃ Geraĩ