Ne bėda rašyba

Ne bėda rašoma atskirai.
Taisyklingai: ne bėda
Klaidingai: Nebėda
Vartojimo pavyzdys:

Visai ne bėda, jei neturite darbo patirties, kadangi jus apmokysime.

Kirčiavimas:Nè bėdà