Ne kitaip rašyba

Ne kitaip rašoma atskirai (du žodžiai).
Taisyklingai: ne kitaip
Klaidingai: nekitaip
Vartojimo pavyzdys:

Mama parodė kaip paruošti patiekalą ir liepė daryti būtent taip ir ne kitaip.

Kirčiavimas:
Nè kitaĩp