Ne visuomet rašyba

Ne visuomet rašoma atskirai.
Taisyklingai: ne visuomet
Klaidingai: nevisuomet
Vartojimo pavyzdys:

Blogos nuotaikos jis būdavo ne visuomet, bet kai taip atsitikdavo, niekas nenorėdavo būti šalia jo.

Kirčiavimas:
Nè visuomèt