Nugi rašyba

Nugi rašoma kartu.
Taisyklingai: nugi
Klaidingai: nu gi
Vartojimo pavyzdys:

Nugi trečia kartą jau sukome ratus aplink, bet reikiamo įvažiavimo nepamatėme.