Palubė rašyba

Palubė rašoma su u raide.
Taisyklingai: palubė
Klaidingai: palūbė
Vartojimo pavyzdys:

Palube nutįsusi marška kiek pridengė kambarį nuo nuolat byrančio lubų tinko