Pasiryžęs rašyba

Pasiryžęs rašoma su y raide.
Taisyklingai: pasiryžęs
Klaidingai: pasirįžęs
Vartojimo pavyzdys:

Atrodė, jis buvo pasiryžęs viskam, kad tik pasiektų tikslo