Pavyzdys rašyba

Pavyzdys rašoma su y raide.
Taisyklingai: pavyzdys
Klaidingai: pavizdys, pavyzdis, pavizdis
Vartojimo pavyzdys:

Geras pavyzdys visada skatina tobulėti ir siekti savo tikslų

Kirčiavimas:1. Pavyzdỹs (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)