Perdiegti rašyba

Perdiegti rašoma vienas žodis.
Taisyklingai: perdiegti
Klaidingai: per diegti
Vartojimo pavyzdys:

Paprašiau kaimyno perdiegti naują kompiuterio programinę įrangą.