Permaldauti rašyba

Permaldauti rašoma ne atskirai.
Taisyklingai: permaldauti
Klaidingai: per maldauti
Vartojimo pavyzdys:

Jo niekaip nesisekė permaldauti, jis buvo užsispyręs vienas eiti į girią.

Kirčiavimas:
1. Pérmaldauti (vksm. nesngr.)
2. Pérmaldauti (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. V. neįvardž. nesngr. neveik.r.)
3. Pérmaldauti (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. Š. neįvardž. nesngr. neveik.r.)