Pirmąkart rašyba

Pirmąkart rašoma su nosine ą, kartu.
Taisyklingai: pirmąkart
Klaidingai: pirmakart, pirma kart, pirmą kart
Vartojimo pavyzdys:

Jis pirmąkart sėdėjo vairuotojo vietoje ir buvo labai išsigandęs.

Kirčiavimas:1. Pìrmąkart (prvks.)