Pūsti rašyba

Pūsti rašoma su raide u vietoje ū.
Taisyklingai: pūsti
Klaidingai: pųsti
Vartojimo pavyzdys:

Kai pasiekėme kopos viršūnę, nuo jūros pradėjo pūsti toks stiprus vėjas.

Kirčiavimas:1. Pū̃sti (vksm. nesngr.) 2. Pūstì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. V. neįvardž. nesngr. neveik.r.) 3. Pūstì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. Š. neįvardž. nesngr. neveik.r.) 4. Pūstì (bdvr. vyr.gim. dgsk. V. neįvardž.) 5. Pūstì (bdvr. vyr.gim. dgsk. Š. neįvardž.)