Rąstgalis rašyba

Rąstgalis rašoma su nosine raide ą.
Taisyklingai: rąstgalis
Klaidingai: rastgalis
Vartojimo pavyzdys:

Senelis atsitempė keletą rąstgalių, nes buvo numatęs pakapoti malkų.