Rąžymasis rašyba

Rąžymasis rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: rąžymasis
Klaidingai: ražymasis
Vartojimo pavyzdys:

Senelę visuomet vesdavo iš kantrybės jo rąžymasis dienos metu.