Regzti rašyba

Regzti rašoma su z raide.
Taisyklingai: regzti
Klaidingai: regsti, rekzti, reksti
Vartojimo pavyzdys:

Iš pavydo jis jau buvo pradėjęs regzti neįtikėčiausius planus