Reikia rašyba

Reikia rašoma su galūne ia.
Taisyklingai: reikia
Klaidingai: reike
Vartojimo pavyzdys:

Reikia su aplinkiniais elgtis taip, kaip norėtumėte, kad su jumis elgtųsi