Riogsoti rašyba

Riogsoti rašoma su g raide.
Taisyklingai: riogsoti
Klaidingai: rioksoti
Vartojimo pavyzdys:

Kitapus ežero riogsojo penki dideli ąžuolai

Kirčiavimas:
1. Riogsóti (vksm. nesngr.)