Riogsoti rašyba

Riogsoti rašoma su g raide.
Taisyklingai: riogsoti
Klaidingai: rioksoti
Vartojimo pavyzdys:

Kitapus ežero riogsojo penki dideli ąžuolai