Rūgštis rašyba

Rūgštis rašoma su g raide.
Taisyklingai: rūgštis
Klaidingai: rūkštis
Vartojimo pavyzdys:

Rūgštis lėtai graužėsi sau kelią, šnybždama ir keldama dūmus