Rūsčiai rašyba

Rūsčiai rašoma su s raide.
Taisyklingai: rūsčiai
Klaidingai: rūščiai, rusčiai
Vartojimo pavyzdys:

Po pralaimėjimo jis rūsčiai žvelgė į priešininką, tačiau nieko nebegalėjo padaryti