Ryžtas rašyba

Ryžtas rašoma su y raide.
Taisyklingai: ryžtas
Klaidingai: rįžtas
Vartojimo pavyzdys:

Nepaprastas ryžtas tryško iš jo

Kirčiavimas:1. Rỹžtas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.) 2. Rýžtas (bdvr. vyr.gim. vnsk. V. neįvardž.) 3. Rýžtas (bdvr. vyr.gim. vnsk. Š. neįvardž.) 4. Rýžtas (bdvr. mot.gim. dgsk. G. neįvardž.) 5. Rýžtas (vksm. esam.l. IIIasm. vnsk. sngr. sutrmp.) 6. Rýžtas (vksm. esam.l. IIIasm. dgsk. sngr. sutrmp.)