Ryžtas rašyba

Ryžtas rašoma su y raide.
Taisyklingai: ryžtas
Klaidingai: rįžtas
Vartojimo pavyzdys:

Nepaprastas ryžtas tryško iš jo