Šąla rašyba

Šąla rašoma su ą raide.
Taisyklingai: Šąla
Klaidingai: šala
Vartojimo pavyzdys:

Temo ir jautėsi, kad žemę po kojomis po truputį šąla