Sąlyginumas rašyba

Sąlyginumas rašoma su nosine raide ą.
Taisyklingai: sąlyginumas
Klaidingai: salyginumas
Vartojimo pavyzdys:

Jų susitarimo sąlyginumas buvo nutartas abiejų pusių sutikimu.

Kirčiavimas:
1. Sąlyginùmas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)