Sąnariai rašyba

Sąnariai rašoma su ą raide.
Taisyklingai: sąnariai
Klaidingai: sanariai
Vartojimo pavyzdys:

Seni sąnariai sunkiai lankstėsi ir skaudėjo kopiant kalnu

Kirčiavimas:1. Są́nariai (dktv. vyr.gim. dgsk. V.) 2. Są́nariai (dktv. vyr.gim. dgsk. Š.) 3. Sąnariaĩ (dktv. vyr.gim. dgsk. V.) 4. Sąnariaĩ (dktv. vyr.gim. dgsk. Š.)