Sankryža rašyba

Sankryža rašoma su y raide.
Taisyklingai: sankryža
Klaidingai: sankriža
Vartojimo pavyzdys:

Sankryža buvo petvarkyta - perbrėžtos juostos, pastatyti šviesaforai