Sąsiuvinis rašyba

Sąsiuvinis rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: sąsiuvinis
Klaidingai: sasiuvinis
Vartojimo pavyzdys:

Visi berniuko sąsiuviniai buvo išpaišytomis paraštėmis.

Kirčiavimas:
1. Są́siuvinis (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)