Šįmet rašyba

Šįmet rašoma su nosine į, kartu.
Taisyklingai: Šįmet
Klaidingai: šymet, šį met, šy met
Vartojimo pavyzdys:

Šįmet kaip niekada anksti išsprogo pirmieji obelų žiedai.

Kirčiavimas:1. Šį̃met (prvks.)