Šįvakar rašyba

Šįvakar rašoma su nosine į, kartu.
Taisyklingai: Šįvakar
Klaidingai: šyvakar, šį vakar, šy kart
Vartojimo pavyzdys:

Jos suknelė šįvakar visus taip pakerėjo, kad visi pamiršo jos bjaurų charakterį.

Kirčiavimas:1. Šįvãkar (prvks.)