Stebuklas rašyba

Stebuklas rašoma su raide u vietoje ū.
Taisyklingai: stebuklas
Klaidingai: stebūklas
Vartojimo pavyzdys:

Šunelis nukrito nuo tokio aukščio ir tikras stebuklas, kad nelūžo nei vienas kaulas.

Kirčiavimas:
1. Stebùklas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)