Sugrįžti rašyba

Sugrįžti rašoma su nosine į, su raide ž.
Taisyklingai: sugrįžti
Klaidingai: sugryžti, sugryšti, sugrįšti
Vartojimo pavyzdys:

Dukra stengėsi kaip įmanydama dažniau sugrįžti namo.

Kirčiavimas:
1. Sugrį̃žti (vksm. nesngr.)
2. Sugrįžtì (vksm. esam.l. IIasm. vnsk. nesngr.)
3. Sugrįžtì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. V. neįvardž. nesngr. neveik.r.)
4. Sugrįžtì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. Š. neįvardž. nesngr. neveik.r.)