Tęsti rašyba

Tęsti rašoma su nosine raide ę.
Taisyklingai: tęsti
Klaidingai: testi
Vartojimo pavyzdys:

Ilgiau tęsti šią apklausą tardytojas nebeturėjo jėgų.

Kirčiavimas:
1. Tę̃sti (vksm. nesngr.)
2. Tęstì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. V. neįvardž. nesngr. neveik.r.)
3. Tęstì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. Š. neįvardž. nesngr. neveik.r.)