Tarpsąjunginis rašyba

Tarpsąjunginis rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: tarpsąjunginis
Klaidingai: tarpsajunginis
Vartojimo pavyzdys:

Karo metu buvo svarbūs įvairūs tapsąjunginiai susitarimai.