Tarpsąnarinis rašyba

Tarpsąnarinis rašoma su raide ą.
Taisyklingai: tarpsąnarinis
Klaidingai: tarpsanarinis
Vartojimo pavyzdys:

Sąnario viena iš dalių yra tarpsąnariniai dariniai.