Tebesu rašyba

Tebesu rašoma su e.
Taisyklingai: tebesu
Klaidingai: tebeesu
Vartojimo pavyzdys:

Tebesu šios jaunimo organizacijos narys ir padedu renginiuose.