Tebesu rašyba

Tebesu rašoma su e.
Taisyklingai: tebesu
Klaidingai: Tebeesu
Vartojimo pavyzdys:

Tebesu šios jaunimo organizacijos narys ir padedu renginiuose.