Tęžta rašyba

Tęžta rašoma su ę raide.
Taisyklingai: tęžta
Klaidingai: težta
Vartojimo pavyzdys:

Netikėtai taip atšilo, kad einant sniegas tęžta po kojomos