Tįsti rašyba

Tįsti rašoma su raide į.
Taisyklingai: tįsti
Klaidingai: tysti
Vartojimo pavyzdys:

Žiūrint į garuojantį kepsnį, svečiams tįso seilės.

Kirčiavimas:
1. Tį̃sti (vksm. nesngr.)
2. Tįstì (vksm. esam.l. IIasm. vnsk. nesngr.)