Trise rašyba

Trise rašoma su i raide.
Taisyklingai: trise
Klaidingai: trise
Vartojimo pavyzdys:

Jie visur keliaudavo trise