Trugdai rašyba

Trugdai rašoma su raide k.
Taisyklingai: trugdai
Klaidingai: trugdai
Vartojimo pavyzdys:

Tu man trukdai įgyvendinti didelius tikslus