Tysoti rašyba

Tysoti rašoma su y raide.
Taisyklingai: tysoti
Klaidingai: tįsoti, tisoti
Vartojimo pavyzdys:

Visą dieną tysoti ant sofos nebuvo geriausias sprendimas

Kirčiavimas:
1. Týsoti (vksm. nesngr.)