Urgzti rašyba

Urgzti rašoma su g raide.
Taisyklingai: urgzti
Klaidingai: urkzti
Vartojimo pavyzdys:

Erzinamas šuo ėmė urgzti ir šiepti dantis