Vidudienis rašyba

Vidudienis rašoma atskirai.
Taisyklingai: vidudienis
Klaidingai: vidu dienis
Vartojimo pavyzdys:

Vidudienio saulė buvo tokia kaitri, kad teko trauktis į pavėsį

Kirčiavimas:
1. Vidùdienis (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)