Vijokliai rašyba

Vijokliai rašoma su raide j.
Taisyklingai: vijokliai
Klaidingai: viokliai
Vartojimo pavyzdys:

Ant balkono turėklų vijosi visą paglemžiantys vijokliai.

Kirčiavimas:1. Vijõkliai (dktv. vyr.gim. dgsk. V.) 2. Vijõkliai (dktv. vyr.gim. dgsk. Š.)