Vis Vien rašyba

Vis Vien rašoma atskirai.
Taisyklingai: vis Vien
Klaidingai: vis vien
Vartojimo pavyzdys:

Koks skirtumas, ką jam sakyti, vis vien nepatikės

Kirčiavimas:Vìs Víen