Vis dėlto rašyba

Vis dėlto rašoma atskirai.
Taisyklingai: vis dėlto
Klaidingai: visdėlto, vis dėl to
Vartojimo pavyzdys:

Ir vis dėlto jis atsisakė eiti į šventę

Kirčiavimas:
Vìs Dėltõ