Vis vien rašyba

Vis vien rašoma atskirai.
Taisyklingai: vis vien
Klaidingai: visvien
Vartojimo pavyzdys:

Koks skirtumas, ką jam sakyti, vis vien nepatikės

Kirčiavimas:
Vìs Víen