Visa kas rašyba

Visa kas rašoma atskirai.
Taisyklingai: visa kas
Klaidingai: visakas
Vartojimo pavyzdys:

Visa kas šiame rašinyje neatrodė apgalvota ir kokybiška.

Kirčiavimas:
Visà kàs